Grass, la Historia de la Marihuana

Ron Mann. 1999. United States of America. vo Anglès. s Castellà. 78’

v Anglès s Castellà
[480x360]

Documental que descriu 50 anys de la lluita contra la droga als Estats Units, des de 1930 fins a 1980. Ron Mann ha emprat material oficial, principalment de les campanyes del govern nord-americà per eradicar la droga. El resultat és tristament còmic. Es van gastar mils de milions de dòlars i el nombre de consumidors va passar de 60.000 a 30 milions.

http://www.sphinxproductions.com/press/aboutron/