Gritos en el cielo

15Mbcn.tv, Lumination Docs. 2011. Espanya. vo Català, Castellà. s Anglès. 76’

v Castellà s Anglès


Gritos en el cielo és una pel·lícula documental d’observació sobre un moviment civil que neix al maig de 2011 a Barcelona. El moviment crea un nou espai que desafia la passivitat de la societat mitjançant l’ocupació de la plaça principal de la ciutat. A mesura que el moviment es fa més gran, l’Estat i els mitjans de comunicació utilitzen moltes maneres d’intentar desacreditar i detenir el moviment d’una manera violenta, però ells, els ciutadans que conformen aquest moviment, han decidit resistir pacíficament per introduir un canvi de veritat. A la pel·lícula seguim molts diàlegs entre les persones, la policia, les ideologies, les forces polítiques i econòmiques, i l’Estat.
La història gira entorn de la plaça de Catalunya, punt central del moviment a Barcelona. Durant els mesos que es va mantenir la plaça ocupada, s’exigia una democràcia real i la reformulació de les estructures econòmiques i polítiques.

http://lumination.fi/gritos/Gritos_es.html