Lebanese Political Parties: Hezbollah

Hezbollah. 2003. Lebanon. vo Àrab. s Anglès, Francès. 180’

L'apogeu de Hezbollah com a partit polític comença el 1982, quan un grup de fidels islàmics decideixen establir una fórmula concreta com a solució a la debilitat prevalent en la lluita contra Israel i per aconseguir els objectius de l'Islam. Des de bon principi, Hezbollah està estretament associat amb la lluita islàmica a Iran, la qual condiciona la trajectòria d'aquest partit. Hezbollah va ser establert per membres d'organitzacions i partits, tant islamites com nacionalistes, i dels moviments independents entre els joves. El partit té lligams religiosos amb l'Imam Jomeini, i més tard amb l'Imam Jamenei.

http://www.arabfilm.com/item/293/