How to Be a Woman

A/V Geeks Film Library. 1948. United States of America. vo Anglès. 195’

v Anglès
[640x480]

Quan les filles del baby boom van arribar l'adolescència, el sistema educatiu americà es va esforçar a educar-les en matèria sexual i de desenvolupament social, cosa que no sempre aprenien a casa. Per als professors incòmodes amb aquests temes, les pel·lícules educatives eren un regal del cel.

http://www.avgeeks.com/