I Love this Company

Steve Ballmer. 2000. United States of America. vo Anglès. 2’

La promesa d'un món tecnificat en permanent actualizació. Altres formes de marketing i addicció.

http://www.babylonarchives.org/