In Pursuit of The Siberian Shaman

Anya Bernstein. 2006. United States of America, Russian Federation. vo Mongolian, Russian. s Anglès. 72’

Després del fracàs de la Unió Soviètica va sorgir un renovat interès pel xamanisme siberià, que havia estat reprimit primer pels missioners i després per les campanyes soviètiques en contra de la religió, i el nombre de xamans creix sense parar. Però, qui són aquests xamans? ¿Són xarlatans, mags, empresaris o activistes culturals? Seguim el dia a dia d'un xaman buriat que viu a una illa al llac Baikal i passa dels íntims rituals xamànics que pràctica per als seus clients buriats als espectacles que munta a diversos centres turístics per a turistes occidentals a la recerca de cultures “primitives”.

http://www.der.org/

http://www.cinetrance.com/about.htm