Incidence of catastrophe

Gary Hill. 1987. United States of America. vo Anglès. 43’

Estenent el diàleg entre semàntica i consciència, que Gary Hill desarolla des de finals dels 70, "Incidence of Catastrophe" va més enllà d'aquests paràmetres tractant la sinestèsia de la lectura i el somni sobre textos. Inspirat en la novel·la de Maurice Blanchot "Prens el Fosc", i l'experiència d'observar l'aprenentatge del parla del seu fill.

http://www.garyhill.com/