Jeanne

Patrick de Geetere. 1999. France. vo Anglès, Francès. 35’

[480x360]

Retrat d'una dona i de la seva desaparició.

http://www.exquise.org/video.php?id=2238&l=uk