JSF: One Team. Boeing Corp

BABYLON - Dark Side of the Empire. vo Anglès. s Castellà. 5’

Documents procedents de les fosques ments de l'Imperi. Promocionals governamentals i de les grans corporacions militars, farmacèutiques, i dels seus entramats interessos. Grans noms de l'aeronàutica s'impliquen a la nostra comoditat en viatjar.

http://www.babylonarchives.org/