Karaoke the Normalització Linguistica

Teresa Picazo. 1994. Espanya. Sense diàleg 2’

...