Killing Us Softly 3: Advertising's Image of Women

Sut Jhally. 2001. United States of America. vo Anglès. 34’

En aquesta nova pel·lícula, Kilbourne examina com ha canviat la imatge de la dona en la publicitat en els últims 20 anys. Kilbourne utilitza més de 160 anunciïs comercials de televisió, i així ens convida a mirar imatges familiars d'una nova manera, i a considerar les relacions entre publicitat i cultura, l' identitat, el sexisme , i la violència de gènere.

http://www.mediaed.org/