King Corn

Curt Ellis, Aaron Woolf, Ian Cheney. 2006. United States of America. vo Anglès. 92’

Curt Ellis i Ian Cheney són dues estudiants que senten la crida de la terra i tornen als prats de Iowa a veure el que queda de les granges dels seus avis. El que descobreixen queda reflectit en un documental, dirigit per Aaron Wolf, que pot veure's quasi com una pel·lícula de terror: King Cor. El panís transgènic ho envaeix tot. La terra “s'abona” amb tanques de fertilitzants químics. La collita “es protegeix” amb l'herbicida Liberty. I el “producte” és una panolla immenjable...

http://www.kingcorn.net/