L'encerclement

Richard Brouillette. 2009. Switzerland. vo Francès, Anglès. 160’

A través de les reflexions i les anàlisis de reconeguts intel·lectuals, aquest documental retrata la ideologia neoliberal i examina els diversos mecanismes que fa servir per imposar els seus dictats arreu del món. Els dogmes del neoliberalisme són ben coneguts: desregularització, reducció del paper de l'estat, privatització, limitació de la inflació per damunt de l'atur, etc. En altres paraules: treure la política de l'economia i posar-ho tot en mans de la classe financera.

http://encerclement.info/