La Contemplació: a l'art

Consol Llupià García. 2005. 13’

La contemplació és un procés abstractiu de reconeixament. 1 Contemplació és desaparició del subjecte i invasió de l'espai al subjecte. -qui invaeix a qui (espai//subjecte) -l'espai és interior versus exterior -l'espai és invisible versus visible 2. Desaparició subjecte + invasió de l'espai al subjecte ______________________________________________ contemplació ? Qui invaeix a qui interior invisible espai = ________ = ________ exterior visible 3. A={formas de desaparició del subjecte] B={formas d'invasió de l'espai al subjecte] A B = {Contemplació] interior visible Espai = _______ =________ exterior invisible