La Contemplació: a l'art

Consol Llupià García. 2005. 13’

...