La Couleur du Sacrifice

Mourad Boucif. 2007. Belgium, Morocco. vo Àrab, Francès. s Castellà. 82’

La Couleur du Sacrifice dóna la paraula a aquells homes vinguts de diversos llocs, la majoria allistats per força, i que va jugar un paper primordial en la Segona Guerra Mundial, sobretot en el moment de l'alliberament de França. Ignorats en els llibres escolars i apartats de les grans commemoracions “espectacle”, avui dia cerquen donar a conèixer aquesta pàgina oculta de la història, testimoniant amb força i indignació la manera com el Govern francès els ignora.

http://www.autourdu1ermai.fr/fiches/film/fiche-film-778.html