La Família Chechena

Martín Solá. 2015. Argentina. vo Russian. s Castellà. 65’

Abubakar té 46 anys i participa als Zikr, danses rituals que fan els musulmans sufís txetxens. A cada Zikr s’arriba a l’èxtasi i per Abubakar és un exorcisme, un alliberament de tot allò que ha patit aquest poble durant tants anys d’ocupació. Un acte de resistència on es reuneixen amb els seus morts i els seus dolors a través de la dansa, la música i l’oració. A on es reuneix amb el Real.

http://WWW.INSOMNIAFILMS.COM.AR/