La Guerra del Miedo

Promedios Promedios. 2002. Mexico. vo Castellà. 25’

Documental que ens relata la guerra de baixa intensitat a Xiapas i la seva principal estratègia, la paramilitarització. Aquesta no ha deixat d'afectar la vida comunitària, especialment a les comunitats que resisteixen construint l'autonomia. El cas de Roberto Barrios és un exemple d'ambdós processos, la lluita per la supervivència indígena basada en el treball comunitari i la lògica de la violència i la destrucció del teixit social.

http://www.promediosmexico.org/esp/guerra.html