La Memoria

Teresa Picazo. 1991. Espanya. Sense diàleg 5’

...