La Pintura "presagista" di Luigi Battisti (Plagium 6b)

(Plagium 6b)

Canecapovolto. 1997. Italy. vo Italian. 4’

Una evocació de la tragèdia de l'art contemporani. L'art com la religió, neix del desig insatisfet.

http://www.canecapovolto.it/