La Resistencia del maiz

MingaSocial. 2003. Ecuador. vo Castellà. 18’

Fins a on arriba el Pla ALCA? A qui afecta majoritàriament i a qui beneficia particularment? L'aplicació del pla regional ALCA és una tragèdia per a una multitud de camperols (indígenes, en la seva majoria) i d'habitants urbans sense recursos, és a dir, per a la gran majoria de la població d'aquests països del nord de Sudamèrica.

http://www.mingasocial.net/