Land Warrior 2.0. Christopher Bashaw

BABYLON - Dark Side of the Empire. United States of America. vo Anglès. 4’

La promesa d'un món tecnificat en permanent actualizació. Altres formes de marketing i addicció.