Les Maîtres Fous

Jean Rouch. 1954. France, Niger. vo Francès. 35’

Un clàssic del cinema antropològic i la seva relació amb la realitat colonial. Les Maîtres Fous mostra els rituals del culte Hauka, una secta religiosa molt extensa a l'Àfrica Occidental entre els anys vint i cinquanta. Els practicants del culte Hauka acostumaven a ser emigrants de les regions del Níger, arribats a Accra i altres ciutats per a treballar en les seves barraques, els ports i les mines. El 1954, quan un petit grup de practicants va demanar a Jean Rouch que filmés el seu ritual anual, existien almenys 30.000 practicants del culte només a Accra. En aquesta cerimònia, celebrada en una granja a poques hores de la ciutat, els Hauka entren en èxtasi i són posseïts per diferents esperits associats amb els poders colonials occidentals: el governador general, l'enginyer, la dona del metge, l'alcalde pervers, el caporal de la guàrdia.

http://comitedufilmethnographique.com/

http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Rouch