Life 2.0

Jason Spingarn-Koff. 2010. United States of America. vo Anglès. s Castellà. 99’

Cada dia, centenars de milers d'usuaris de tot el món es connecten a Second Life, un món virtual en línia no gaire diferent del nostre. Entren en una nova realitat en la que els habitants adopten identitats alternatives mitjançant els seus avatars: alter egos digitals que poden ser esculpits i manipulats al nostre gust per a representar la realitat, la fantasia o una sana barreja de ambdues. En aquest món alternatiu sobinteja l'escapisme, es formen relacions, despunta una economia real i la línia entre realitat i realitat "virtual" es desdibuixa. El director Jason Spingarn-Koff va fins al fons de la interacció humana bàsica creant el seu propi avatar i submergint-se en els mons dels residents de Second Life, les noves vides del quals al ciberespai, han transformat dràsticament les seves vides reals. D'aquesta manera crea un drama íntim de personatges que ens obliga a plantejar-nos no només qui som, sinó qui volem ser.

http://life2movie.com/