Lobi

Jordi Teixidó, Las Rocosas. 1994. Spain. No dialogue 1’

2 Mostra de Vídeo Independent de Barcelona 1994.


https://www.hamacaonline.net/authors/jordi-teixido/


https://www.hamacaonline.net/authors/jordi-teixido/