Looking Ahead Through Rohm and Haas Plexiglas (Part II)

Prelinger Archives, Jam Handy Organization for Rohm Haas. 1947. United States of America. vo Anglès. 4’

La indústria del plàstic fa la transició de les aplicacions militars als dissenys futuristas per a temps de pau. (Els Arxius Prelinger constituïxen una font de material mediàtic, ordenat en molts casos temàticament, donant una visió del costat fosc, ocult, potser ingenu del somni americà i de l'Amèrica moltes vegades oculta després del teló mediàtic.)

http://www.archive.org/details/prelinger