Los artesanos

Fes Ciutat Interior (Exhibition)

Toni Serra. 2002. Espanya, Morocco. vo Àrab. s Castellà. 14’

Fes és la ciutat del Marroc que manté més viva la tradició artesanal. L'activitat de l'artesà, lluny de ser un mer ofici, reflecteix tota una concepció del món i una manera de viure el temps i atorgar-li sentit. Una saviesa popular que es transmet de pares a fills, de maalem, mestre, a aprenent.


El conjunt de projeccions que configuren aquesta exposició té per objectiu crear un viatge a l'interior de la ciutat de Fes, en el sentit complex del terme: utilitzant segments audiovisuals que il·lustren diferents aspectes del teixit antropològic, sociològic, urbanístic i religiós de la ciutat. Un viatge que reclama tant una certa objectivitat (en el mètode de treball), com la subjectivitat (de l'experiència del viatge i de l'apropament a una altra cultura).


http://www.al-barzaj.org/

http://www.cccb.org/es/exposicio-fes_ciudad_interior-12084