LSD: Problem Child and Wonder Drug

Michael McAteer. 2008. Switzerland. vo Anglès, Alemany. s Anglès. 60’

LSD: Problem Child and Wonder Drug recull la fascinant història de l'LSD narrada amb gran eloqüència pel Dr. Albert Hoffman, el savi científic centenari descobridor de l'LSD. Amb entrevistes i presentacions de Rick Döblin, Alex Grey, Ralph Metzner, Carl Ruck i Goa Gil, entre d'altres, aquest testimoni històric del pare de l'LSD és una relíquia clàssica i una font immediata d'inspiració.

http://www.lsd100.com/english/index.htm