Magic in The Air

Prelinger Archives, Jam Handy Organization for General Motors. 1941. United States of America. vo Anglès. 2’

[480x360]

Com funciona la televisió i la promesa de la seva joventut. (Els Arxius Prelinger constituïxen una font de material mediàtic, ordenat en molts casos temàticament, donant una visió del costat fosc, ocult, potser ingenu del somni americà i de l'Amèrica moltes vegades oculta després del teló mediàtic.)

http://www.archive.org/details/prelinger