Memorias, norias y fabricas de lejia

Maria Zafra. 2010. Espanya. vo Castellà. 17’

A Memorias, norias y fábricas de lejía, les imatges de la felicitat, les úniques que permet el cinema domèstic, s'enfronten a una narració oral sobre la migració dels treballadors del camp andalús als centres industrials de Catalunya. Un assaig sobre la migració, la memòria i la inaccessibilitat a l'auto representació.

http://vimeo.com/user10256017