Mercados y calles principales

Fes. Ciutat Interior (Exhibition)

Toni Serra. 2002. Morocco, Espanya. vo Àrab. s Castellà. 22’

Els mercats de Fes, accessibles des de les vies principals de la medina, es troben normalment molt a prop de les entrades de la ciutat i reflecteixen la vitalitat d'un microsistema econòmic vinculat a les necessitats bàsiques de la medina i de l'entorn rural immediat.


El conjunt de projeccions que configuren aquesta exposició té per objectiu crear un viatge a l'interior de la ciutat de Fes, en el sentit complex del terme: utilitzant segments audiovisuals que il·lustren diferents aspectes del teixit antropològic, sociològic, urbanístic i religiós de la ciutat. Un viatge que reclama tant una certa objectivitat (en el mètode de treball), com la subjectivitat (de l'experiència del viatge i de l'apropament a una altra cultura).


http://www.al-barzaj.org/

http://www.cccb.org/ca/exposicio-fes_ciudad_interior-12084