Merry Chrismarker

Terrorisme d'Auteur. 2013. Espanya. vo Francès. s Castellà. 2’

v Francès s Castellà


És difícil representar la realitat d'aquesta estafa, per aquest motiu fracassem en l'intent d'ajustar les paraules i les imatges al sentit original de les coses.

https://www.facebook.com/Terrorismodeautor?fref=ts