Mon Beau Sourire

Angelè Diabang Brener. 2005. Senegal. vo Wolof, Francès. 5’

[480x360]

El tatuatge de les genives és un costum molt difós a l'Àfrica de l'Oest. En altres temps les dones no mostraven cap signe de dolor durant aquesta cerimònia que les feia passar a l'edat adulta, per no deshonrar llurs famílies. Avui dia aquests ritus de seducció són perpetuats, però sense les danses i els cants d'abans. Malgrat tot, de vegades, algunes dones deixen escapar petits gemecs. Aquest treball ens exposa aquesta tradició desconeguda que ens revela una nova faceta de la cultura africana.

http://www.karoninka.com/