Mortaja

Antonio Perumanes. 1994. Espanya. vo Anglès, Castellà. 10’

[480x360]

Consideracions sobre la mort, en presència d'un cadàver que és curosament netejat.