Mystic Iran, the Unseen World

Aryana Farshad. 2002. Islamic Republic of Iran. vo Anglès. 52’

“El meu viatge espiritual m'havia dut des de la terra de Ahuramazda al regne d'Al·lâh. Vaig arribar a creure que existeix un sol déu, el déu de la llum, la bondat i l'alegria. Un déu que no habita ni en la muntanya ni en el mar, ni en la ciutat ni en els santuaris, sinó en les ànimes humanes que l'adoren”. Aryana Farshad.

http://www.aryanafproductions.com/