Mythos I The Shaping of our Mythic Tradition

Joseph Campbell. 1996. United States of America. vo Anglès. 280’

Sèrie sobre mitologia, conduïda per l'especialista Joseph Campbell (1904-1987), autor de l'estudi de mitologia comparada titulat Les màscares de Déu. En el primer capítol, Campbell explica com els mites van sorgir de l'inconscient i han estat un element comú present en totes les cultures.