Mythos II The Shaping of our Mythic Tradition

Joseph Campbell. 1980. United States of America. vo Anglès. 282’

“El mite ve del mateix lloc que el somni... del gran substrat biològic, qualsevol que sigui. Són energies i són qüestions de la consciència”.

http://www.jcf.org/