Nova Express

Anónimo en la Red. 2014. Unknown or unspecified country. vo Anglès. s Castellà. 14’

v Anglès s Castellà


A partir d'un texte de William Burroughs a Nova Express:

“Podem obtenir la nostra pròpia imatge i examinar la manera en què podem fer-la més transportable. Els sistemes de codi binari simples no eren suficients per contenir una imatge completa, necessiten un espai d'emmagatzematge gran, fins que en descobrir que la informació binària podia ser escrita a nivell molecular i que una imatge sencera podia ser continguda en un gra de sorra, descobrim també que aquestes molècules d'informació no eren matèria morta, sinó que tenien vida en forma de virus”.