Now I become Death, the Destroyer of the Worlds

Serious Remix. 2012. Unknown or unspecified country. vo Anglès. s Castellà. 10’

v Anglès s Castellà
[640x480]

5, 4, 3, 2, 1
En el silenci sepulcral de l’alba, a les 5 h 29 m 45 s, la primera bomba atòmica va esclatar en una zona del desert de Nou Mèxic coneguda com la Jornada del Mort. “Sabem que el món no tornarà mai més a ser el mateix; uns pocs van riure, altres van plorar, la majoria va romandre en silenci. Recordo aquestes línies del Baghavat Gita (Mahabharata) en què Vishnu diu: ‘Ara m’he convertit en la Mort, la destructora dels mons.’” Oppenheimer (director del projecte Manhattan de recerca atòmica)

http://www.desorg.org/