Occupation 101: Voices of the Silenced Majority

Sufyan Omeish, Abdallah Omeish. 2008. Palestina, United States of America. vo Anglès. s Castellà. 90’

[640x480]

Un potent documental que convida a reflexionar sobre les causes actuals i històriques del conflicte palestino-israelià. A diferència de qualsevol altre documental sobre el tema produït fins ara, Occupation 101 presenta una anàlisi exhaustiva dels fets i de les veritats ocultes a l'entorn d'aquesta interminable controvèrsia, al mateix temps que desacredita molts dels seus mites arrelats i idees equivocades. La pel·lícula també descriu la vida sota el control militar israelià, el paper dels Estats Units en el conflicte i els principals obstacles que s'interposen en el camí a una pau viable i duradora.

http://www.occupation101.com/