On Boys, Girls, and the Veil

Yousry Nasrallah. 1995. Egypt. vo Àrab. s Anglès. 72’

En aquest documental seguim Bassam Samra (protagonista i amic del realitzador) per explorar des d'un nou punt de vista un tema que a occident sovint es dramatitza. De manera molt natural, noies i nois parlen sobre el "hijab" i el que significa en termes socials. Per a la majoria d'ells, el vel no és tant una obligació religiosa com, sobretot, una construcció social que assenyala la respectabilitat o la innocència sexual de les noies. Però quan parlen entre ells, la majoria dels nois reconeixen la doble moral sexual.