The Hundred Videos. 010. Barely Human

Steve Reinke. 1997. Canada. vo Anglès. 3’

[480x360]

[360x240]

"Creo que és cert: el plaer sexual es localitza principalment en el cap, específicament, la cara".