The Hundred Videos. 023. 80 Prominent Dermatologists

Steve Reinke. 1997. Canada. vo Anglès. 5’

[480x360]

[360x240]

"Aquestes imatges són d'un llibre de la Societat Dermatológica d'Amèrica publicat en 1952 per a commemorar el seu 75 aniversari".