The Hundred Videos. 047. Dream Work

Steve Reinke. 1997. Canada. vo Anglès. 2’

[480x360]

[360x240]

"L'exposició repetida a la banalitat de la pornografia ha fet innecessari per a mi reprimir pensaments explícitament sexuals".