The Hundred Videos. 079. The Boxers

Steve Reinke. 1997. Canada. vo Anglès. 1’

[480x360]

[360x240]

"Sensació pura. Coixí de carn. Llençols de cotó blanc. Emergir a plena llum. Mecanisme de primavera".