Amor

Lluís Escartín. 2001. Espanya. vo Anglès. s Castellà. 27’

[480x360]

Un ex-soldat d'elit de l'exercito israelià descriu la seva experiència personal de la guerra. Ideals i emocions enfrontades.

http://www.hamacaonline.net/obra.php?id=860