An Injury To One

Travis Wilkerson. 2003. United States of America. vo Anglès. 54’

v Anglès


An Injury to One ofereix una mirada a l'auge i caiguda del poble de Butte, Montana, a principis del segle XX. Concretament, relata la misteriosa mort del sindicalista de la I.W.W. Frank Little. La història de Butte està lligada a la companyia minera Anaconda que, en l'apogeu de la Primera Guerra Mundial, va arribar a extreure de les mines el 10% de la producció mundial de coure. L'especulació amb la guerra i la interferència absoluta de la companyia en la seguretat dels seus empleats (la taxa de mortalitat en les mines era més alta que en les trinxeres d'Europa) van desencadenar l'arribada de Frank Little. “L'Agitador” va trobar un suport aclaparador per a les seves idees en els desesperats i angoixats miners, entre les quals destacaven l'abolició del sistema de salaris i la creació d'una confederació socialista.

http://www.colorado.edu/FilmStudies/faculty/twilkerson.shtml

http://www.academia.edu/391290/Documentary_as_Adaptation_The_Case_of_Travis_Wilkerson_s_An_Injury_to_One