Anitia

José Manuel Palmeiro. 1994. Espanya. vo Anglès, Castellà. Sense diàleg 4’

[640x480]

Anitia és el heroe/heroïna d'aquest vídeo. Construïda a partir de fragments deteriorats de cinema antic lluita contra els atacs de caces bombarders a Bombai barrejant latències i sorolls del cel·luloide amb imatges subliminals de seguretat i mort.

http://www.hamacaonline.net/autor.php?id=119