Are You Popular?

Prelinger Archives, Coronet Instructional Films. 1947. United States of America. vo Anglès. 6’

v Anglès
[480x360]

Un dels millors exemples de pel·lícules d'orientació social de la post-Segona Guerra Mundial, amb exemples de nenes "bones" i "dolentes", cortesia als pares i una anàlisi del que fa que algunes persones siguin populars i unes altres no. Un crit i un document alliçonador de la conformitat de la postguerra. (Els Arxius Prelinger constituïxen una font de material mediàtic, ordenat en molts casos temàticament, donant una visió del costat fosc, ocult, potser ingenu del somni americà i de l'Amèrica moltes vegades oculta després del teló mediàtic.)

http://www.archive.org/