Compromiso Cumplido

Mal de Ojo TV. 2007. Mexico. vo Castellà. s Anglès. 72’

v Castellà s Anglès


En col·laboració amb el Comité de Liberación 25 de noviembre, vàrem presentar un documental que denuncia les violacions dels Drets Humans comeses pel govern d'Ulises Ruiz Ortiz, durant les mobilitzacions socials que van estremir Oaxaca en 2006 i que van donar com a resultat més de 25 assassinats registrats pel moviment popular. Compromiso cumplido documenta 6 casos d'assassinats polítics ocorreguts en 2006 a Oaxaca. Descobreix una estratègia de terrorisme d'estat implementada i la impunitat amb què romanen els seus autors.

http://blip.tv/mal-de-ojo-tv-