Conversations With the Earth - Indigenous Voices on Climate Change

CWE (Conversations with the Earth). 2009. United States of America. vo Indonesian, Quechua. s Anglès. 60’

s Anglès


s Anglès


s Anglès


s Anglès


s Anglès


s Anglès


s Anglès


s Anglès


s Anglès


s Anglès


Conversations With the Earth és una iniativa global multimèdia indígena que amplifica les veus indígenes en el discurs global sobre el canvi climàtic i augmenta la capacitat local d'acció. CWE recull testimonis locals sobre l'impacte del canvi climàtic a les comunitats indígenes, històries sobre les conseqüències indesitjades sobre les formes de vida locals, dels esforços impostos per mitigar-ho i mostra exemples de coneixement tradicional i el seu valor per desenvolupar respostes útils al canvi climàtic. CWE és una forma d'escoltar atentament les Stewards * tradicionals de la Terra per a formular una resposta global viable davant el canvi climàtic.

http://conversationsearth.org/